Privacyverklaring

We hechten veel belang aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR).

Verwerking van persoonsgegevens
Jouw gegevens worden uitsluitend verwerkt als hier een geldige rechtsgrond voor is.

In hoofdzaak verwerken we persoonsgegevens uitsluitend in het kader van het uitoefenen van een zelfstandige diëtistenpraktijk of na jouw toestemming (bv. gebruik contactformulier, abonneren op de nieuwsbrief).

We treffen gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Welke rechten heb je?
De GDPR zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

  • Je kan je gegevens inkijken.
 Je hebt het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we je persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.
  • Je kan je gegevens laten verbeteren.
 Merk je dat we foute of onvolledige persoonsgegevens van je bijhouden? Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren of verder aan te vullen voor zover dit wettelijk is toegelaten.
  • Je kan je gegevens laten verwijderen.
 Je kunt altijd vragen om gegevens die we van jou bijhouden te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.
  • Je kan je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.
 Ben je het niet eens met de manier waarop we bepaalde gegevens verwerken, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen.
  • Je kan vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij.
 Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

Hoe kan je de rechten uitoefenen?
Door ons te mailen via info@anneliesanseeuw.be.


We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben. Je rechten gebruiken kost jou normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kunnen we toch een vergoeding vragen of jouw verzoek weigeren.

Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Delen met derden
Jouw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

Gebruik van cookies op de website
De website anneliesanseeuw.be maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de cookies op onze website en waarvoor we die gebruiken, vind je terug in de cookieverklaring.

 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de werking van de praktijk of kookinspiratie opdoen? Schrijf je in en ontvang 4x per jaar de gratis nieuwsbrief.